Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

"Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik sądowy podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa."

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik sądowy działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Andrzej Tesarski informuje o możliwości składania wniosków egzekucyjnych na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego.

Andrzej Tesarski
Kancelaria Komornicza w Chrzanowie
ul. Rynek 16, 32-500 Chrzanów
telefon: 32 645 70 68
fax: 32 645 70 68
tel.kom. 605 608 668
e-Mail:

Bank: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Numer rachunku: 62 2030 0045 1110 0000 0258 9180

Godziny pracy:
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00

Przyjęcia interesantów:
Komornik przyjmuje strony w czwartek w godzinach: 9:00-12:00 oraz 13:00-17:00
Kasa czynna w godzinach pracy kancelarii.

Copyright © 2015, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.